ZAKŁAD PRODUKCJI FORM "ŁABĘDY" SP. Z O. O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji.

w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP

Działanie: 3.2 Innowacje w MŚP

Cel projektu: Poprawa konkurencyjności poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty produktowej i usługowej przy jednoczesnym wprowadzeniu do procesu produkcji innowacyjnych technologicznie maszyn.

Całkowita wartość projektu: 2 410 800,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 960 000, 00 PLN

Kwota dofinansowania UE: 686 000,00 PLN

Realizacja projektu bezpośrednio przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorstwa i wzrost jego konkurencyjności poprzez rozszerzenie i udoskonalenie oferty produktowo-usługowej (do zapoznania tutaj) przy jednoczesnym wprowadzeniu do procesu produkcji nowych innowacyjnych technologicznie maszyn.

Pozwoliło to wdrożyć innowacyjny proces technologiczny obróbki form i płytek stemplowych oraz uruchomić produkcję nowych, stalowych form do wibroprasowanych elementów zbrojonych, a także produkcję dużo większych niż oferowane na rynku form do wibropras ok 1800x1500mm.

W ramach realizowanego projektu zakupiono dwie nowoczesne obrabiarki:

  • dwukolumnowe sterowane numerycznie centrum obróbczego z automatycznie mocowaną głowicą kątową skrętną w dwóch osiach,
  • nowoczesne wysokowydajne inteligentne pionowe centrum obróbcze wiertarsko -frezarskie CNC .

Hast du noch Fragen?

Rufen Sie uns an und wir beantworten alle Ihre Fragen zu Formen für Pflastersteine ​​und Betonzubehör für Betonsteinmaschinen.

Diese Website verwendet Cookies, um den Zugriff auf die Website zu verbessern und statistische Daten zu speichern. Zufriedenheit mit dieser Sache.
RODO
Cookies
Akzeptieren